Materiály a Postupy

 

Výběr postupů, materiálů a nástrojů je dán jednotlivými ikonopiseckými tradicemi či školami. Rovněž je lze vykládat nejen z hlediska malířské technologie a techniky, ale také v rámci duchovní symboliky. Pokus o takovýto výklad nalézáme například v myšlence, že na materii ikony by měly být účastny všechny prvky světa. Minerální říše je zastoupena nerosty - zlato, polodrahokamy zpracované jako pigmenty, hlinky různých barev, křída. Rostlinná a živočišná říše jsou zastoupeny materiály jako dřevo, plátno, vejce, víno a oleje. Člověk pak s těmito prvky pracuje, aby se pokusil vyjádřit určitý duchovní obsah. Veškeré užívané materiály jsou přírodního původu a někdy vzácné povahy, často lokálně podmíněné – v historii malíři pracovali přednostně s pigmenty, vyskytujícími se v jim dostupné oblasti.

Cestou hledání a výběru byly v oblasti ikonomalby ustáleny postupy a materiály, jež byly vnímány jako dostatečně důstojné, adekvátní námětu a naopak odmítnuty ty, které s ním nebyly ve shodě. Volba prostředků a nástrojů podstatně ovlivňuje kvalitu díla, proto jsou ještě dnes ty tradiční chápány jako nenahraditelné.

Například pevná dřevěná podkladová deska vyjadřuje lépe neměnnost a pevnost duchovní pravdy než chvějivé plátno, napjaté na rámu, volí se pravé zlato před materiály levnějšími, ale postrádajícími jeho stálost a specifické vyzařování. Maluje se tradiční vaječnou temperou a nikoli olejovými barvami, vnímanými pro svou senzuální kvalitu jako méně vhodné a přírodní pigmenty upravené ručním třením se upřednostňují před těmi průmyslově připravenými.